คำถามเกี่ยวกับ โรคต่าง ๆ

ภูมิสมดุลกับ การถนอมดวงตา

tS  32989211ภูมิสมดุลกับ การถนอมดวงตา อาการ จอประสาทตาเสื่อม เกิดจากมีสารสีเหลืองที่ประกอบด้วยไขมัน และ โปรตีนเกาะอยู่ใต้จอประสาทตา หากมีน้อยจะไม่มีปัญหา หากมีมากและเป็นวงกว้างขึ้นก็จะทำให้มองภาพไม่ชัดและเมื่อมีอาการรวมตัวของสารเหล่านี้มาก ก็จะทำให้จอประสาทตาเสื่อมมากขึ้นตามด้วย อาการของจอประสาทตาเสื่อมที่เกิดขึ้นมี 2 ประเภท

คือ ชนิดแห้งที่ไม่มีเลือดรั่วหรือไหลออกจากเส้นเลือดหลังจอประสาทตา (Dry Age-related Macular Degeneration) และ ชนิดเปียก (Wet Age-reated Macular Degeneration) ที่มีเลือดไหลออกจากเส้นเลือดหลังจอประสาทตา แล้วทำให้ตาบอด

นักวิจัยในอังกฤษและอเมริกา พบว่า Interleukin 18 (IL18) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกัน สามารถใช้เป็นยาฉีดเข้าเส้นเพื่อระงับและหยุดการไหลออกของเลือดจากเส้นเลือดหลังจอประสาทตาเสื่อม ป้องกันตาบอดได้

ล่าสุด (มิถุนายน 2558) คณะนักวิจัย Operation Bim พบว่า ในน้ำเลี้ยงเซลเม็ดเลือดขาวที่แยกได้จากอาสาสมัครที่ดื่มน้ำมังคุด วันละ 300 มล. ต่อเนื่อง 15 วัน มีสาร IL18 สูงกว่าอาสาสมัครที่ไม่ได้ดื่มน้ำมังคุด 50 % ดังนั้น น้ำมังคุด จึงสามารถถนอมดวงตา ไม่ให้สูญเสียการมองเห็นจากอาการ จอประสาทตาเสื่อมชนิดปียก (Wet Age-reated Macular Degeneration) ได้

ภูมิสมดุลกับการป้องกันและกำจัดมะเร็ง

ในการตรวจดูเซรุ่มของผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาด้วยเคมีบำบัดโดยใช้ 5-Fluoro-uracil พบว่า มีสาร IL18 อยู่สูง และสรุปว่า IL18 ที่เกิดขึ้นจากการใช้5-Fluoro-uracil นี่เองที่สามารถกำจัดเซลมะเร็งได้

ล่าสุด (มิถุนายน 2558) คณะนักวิจัย Operation Bim พบว่า ในน้ำเลี้ยงเซลเม็ดเลือดขาวที่แยกได้จากอาสาสมัครที่ดื่มน้ำมังคุด วันละ 300 มล. ต่อเนื่อง 15 วัน มีสาร IL18 สูงกว่าอาสาสมัครที่ไม่ได้ดื่มน้ำมังคุด 50 %!!!!!

Reference
1. Science Translational Medicine 02 Apr 2014
2. Int J Biol Markers. 2002 Jan-Mar;(1):63-6

S 32989211


นวัตกรรมล่าสุดที่จัดการเซลล์ "มะเร็ง"
คุณนิพิฐนันท์ ไตรฤทธิ์กรณ์ อายุ 74 ปี (2562) ผู้เคยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะที่ 4 by Kbim100 คุณอ้อ มะย่น ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านมมานานกว่า 10 ปี (ปี 2550)

สารสกัดพืชไทย เยื้อชีวิตผู้ติดเชื้อ "HIV"
"มะเร็ง" กำจัดได้เร็ว โดยเซลล์ T พิฆาต

สัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อ HIV และเป็นมะเร็งสมอง ที่ใช้งานวิจัย APCOcap (ARIO)

สัมภาษณ์ คุณ B (นามสมมติ) ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ใช้งานวิจัย APCO

สัมภาษณ์คุณซี ผู้ป่วย AIDS ที่รอดชีวิตจากสารพันโรคด้วย CD4 ที่เพิ่มจาก 0 เป็น 377

banner-youtube

banner-tv

poppy

deliver

Guideline-bim


icon-facebook

Shopping cart

ไม่มีสินค้าในตระกร้า

KBIM100 เป็นตัวแทนอย่างถูกต้องของบริษัท เอเชี่ยนไลฟ์ จำกัด
จัดทำโดย : นางสาวรวีวรรณ กาญจนสุธรรม  รหัสตัวแทนจำหน่าย AG00000032
312/72 ซ.เสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม 10900
17/44 ซ. รามคำแหง 2  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ  กทม. 10250
Tel. 080-785-4445, 081-492-8223, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   นโยบายความเป็นส่วนตัว